Thu Huyền
Thu Huyền
#Con chuột 2020 ・
5 ngày
Bé nhà e bt chớ sữa it k sao. Nhưng bé ti xog chớ ọc sữa ra, hầu như ngày nào cug v, có phai do ti no quá k các mom. Chứ cứ bị ọc sữa ra như vậy e sốt ruột quá 
1
11
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Mom vỗ ợ cho con sẽ hạn chế chớ sữa mom ak
5 ngày
Xem thêm bình luận
Thu Huyền
Hoàng Hồng bé chớ bt thi ks ạ. Nhưng be dag ti oy ọc sữa nôn ra nhiều ấy ạ
5 ngày
Thu Huyền
Hoàng Hồng vâg mom. E lạnh cu vã mồ hôi tay chân ấy ạ
5 ngày
Chúc Quỳnh
Bú xong m bế bé dậy vỗ ợ cho bé là k bị trớ nha
5 ngày
Xem thêm bình luận
Chúc Quỳnh
Thu Huyền ti mẹ trực tiếp hả m
5 ngày
5 ngày
Giới thiệu
Thu Huyền
Hạnh phúc của mẹ là con
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng