Hanh Do
#Chuột con 2020 ・
2 tuần
Mom nào có kinh nghiệm giúp m với ah. Bé m bị như thế này k biys bị chàm sữa hay rơm sảy. Cứ dụi và tắm xong là đỏ. Lúc dịu xuống thì chỉ thấy các nốt nhưng k đỏ như vậy. Hôm trc có mom nào chia sẻ mua bột tắm nhân hưng tắm chàm sữa. M có mua bột tắm và chai serum của nhân hưng nhưng chưa về. K bít sd... 
Xem thêm
0
6
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Thanh Hoa
M bôi emovate ấy. Con mk cũng bị bôi là hsau hết
1
2 tuần
Tram Nguyen
Y bé mình luôn, tắm xong là đỏ vài mảng trên mặt. Mà mình tắm lá tắm bé cũng giảm bớt,nhưng xon dụi dụi vẫn đỏ vậy.
1
2 tuần
Giới thiệu
Hanh Do
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng