Kieu Anh
#Chăm sóc mẹ sau sinh ・
13 tháng
Mấy chị cho em hỏi trước kia khi sanh bé xong bao lâu thì mấy chị hết ra máu ạ em sanh xong 2 tuần mà đã hết ra máu cũng không thấy ra dịch gì màu trắng hay màu vàng gì hết ạ 
0
2
Thích
 Chia sẻ
My Tiễu
Mình 1th mới hết, có ng tận 2th
13 tháng
Tú Duyên
Mình ra chừng 5ngày nhiều như máu kinh, còn lại ra vàng vàng rồi lại trắng 17 ngày là sạch
13 tháng
Giới thiệu
Kieu Anh
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng