𝙀𝙢 𝙈𝒊̀
𝙀𝙢 𝙈𝒊̀
#Trâu vàng 2021 ・
12 tháng
Easy là chân ái 🥰 Tuy em k bụ bẫm như các bạn nhưng Trvia e nhanh nhẹn, hò hét, tập đi men, gọi "bà ngoại" "nhanh nhanh", ăn dặm chẳng thua kém ai 😗🤩 
8
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
𝙀𝙢 𝙈𝒊̀
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng