Thư Mai
#Hổ vàng 2022 ・
13 tháng
Bé nhà mik đc 4m, 3m đầu bú bình rất tốt sang tháng thứ 4 tự dưng bỏ bình.có mom nào có bé như vậy chưa ạ và cách khắc phục thế nào vậy ạ 
1
2
Thích
 Chia sẻ
Mẹ Ri Si Ni
Lên size núm chưa mom
13 tháng
Thư Mai
Mik đi đến size 4 rồi
13 tháng
Giới thiệu
Thư Mai
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng