Nhung Khánh
Nhung Khánh
#Trâu vàng 2021 ・
14 tháng
Bé được hơn 1m thì các mom cho bé uống bao nhiêu ml 1 cữ vậy ạ? 
0
1
Thích
 Chia sẻ
Hồng Quyên
bé em 7w1d, mỗi lần 90-100ml, ngày 7-8 cữ
14 tháng
Giới thiệu
Nhung Khánh
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng