Anh Tran
#Hổ vàng 2022 ・
3 tháng
10m 21d đang trong tình trạng biếng ăn và k uống 1 giọt sữa, có mom nào chia sẻ vs e đi ạ🥹 
2
6
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
É-le-phần
Bổ sung kẽm thì cải thiện đó mom. Bé tầm này rơi vào biếng ăn (do học đứng, học nói, ww44, mọc răng…) nhịn ăn luôn ấy mom
3 tháng
Anh Tran
E có bs đây đủ á mom
3 tháng
Thanh Thảo Nguyễn
Bé nhà mình cũng thế 3 bữa nay ăn ít, ko ti sữa
3 tháng
Giới thiệu
Anh Tran
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng