Nhật Nguyễn
Nhật Nguyễn
#Hổ vàng 2022 ・
2 tháng
Bé nhà mình 4m, bú mẹ hoàn toàn đi phân như vậy có bình thường không các mẹ? Bé đi ngày 1 - 2 lần. Phân vẫn lợn cợn hoa cà hoa cải từ bé tới giờ. Các mẹ đẻ tháng 3 bé đi phân đã vào khuôn chưa ạ? 
1
21
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Đậu Đậu
Bé nhà mình cũng 4m. Bmht phân cũng hoa cà hoa cải như này. Bình thường mom ạ. K lo đâu.
2 tháng
Trần Oanh
Be nha minh 4th ruoi roi vân đi giômh con m
2 tháng
Giới thiệu
Nhật Nguyễn
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng