Mỹ Hằnq
Mỹ Hằnq
#Ăn dặm thông thái ・
1 tháng
Cho mình hỏi con mình ăn dậm cháo xay mà 2ngay nay đi như vậy có làm sao ko ạ?? Bé vẫn ăn ngủ tốt 
0
3
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Hằng nguyễn
Mom lên fb có nhóm Xem phân em bé hỏi xem
1 tháng
Mỹ Hằnq
Cảm ơn mom
1
1 tháng
1 tháng
Giới thiệu
Mỹ Hằnq
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng