Thanh Huyên Little
Thanh Huyên Little
#Hổ vàng 2022 ・
1 tháng
Bé e mới hơn 3 tháng. Mấy nay cứ bế ngửa ra là gào khóc k chịu ăn, ti mẹ cũng nhả nhớt Strees thật sự Có biện pháp gì giúp bé ăn k mn ơi 
0
3
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Mẹ Của Iphone
Bé khoái bế ra đằng trước r. K chịu ngửa. Con mình cũng đòi bế trc. Bắt đầu vô 3th là con mình hơi lười ăn. Kì cục
1 tháng
Mai's Ốcc
Có thể con rơi vào tuần khủng hoảng í mom.bé nhà m trước cũng v.m cũng k ép con sau lại chịu ăn lại
1
1 tháng
Giới thiệu
Thanh Huyên Little
Thanh xuân của mẹ là con
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng