Vân Anh
#Trâu vàng 2021 ・
13 tháng
Xét nghiệm nipt có chính xác 100% giới tính bé k vậy các mom  
1
17
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Tươi NaVy
99,99% nếu k muốn nói 100%
1
13 tháng
Vân Anh
Có mom nào biết đọc kết quả k vậy ạ
13 tháng
Xem thêm bình luận
Vân Anh
Tươi NaVy e thấy có mỗi cái này
13 tháng
13 tháng
Giới thiệu
Vân Anh
vanh1998
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng