Thanh Xuân
Thanh Xuân
#Chuột con 2020 ・
21 tháng
Thương  
8
0
Thích
 Chia sẻ
Thanh Xuân
#Chuột con 2020 ・
22 tháng
Chip yêu Bé 2 tháng 10 ngày ( 25.12.2020) NB: 3kg8 Hiện tại 6.7kg Em chỉ đòi ti mẹ, trộm vía em ngoan, em chưa khóc đêm bao giờ. Thế này thôi mà mẹ đã thấy mệt với em rồi. Nửa tiếng, 1 tiếng là e đòi ti... Ko cho là gào hơi bị to ? 
4
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Thanh Xuân
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng