Hồ Thị Thùy
Hồ Thị Thùy
#Trâu vàng 2021 ・
6 tháng
Trâu tháng 7 các mẹ biết làm gì rồi , trâu nhà mình mới biết bò , ngồi thì chưa vựng lắm . Đặc biệt là chưa có dấu hiệu mọc răng 
2
8
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Tiên Võ
5/7 mọc 4 răng , biết trường , đứng chựng , ngồi vững , đang nhổm đít bò .
6 tháng
Hồ Thị Thùy
Trộm vía bé giỏi quá
1
6 tháng
6 tháng
Trương Thương
Trâu 30/7 ngồi chống tay, chưa bò đc và đứng vịn đc chút. Chưa mọc răng
6 tháng
Hồ Thị Thùy
Nhà mình 13/7 cũng chưa có dấu hiệu mọc rằng nè
6 tháng
Trương Thương
Hồ Thị Thùy mà bị covid xong k chịu ăn gì nữa nè 😪😪😪
6 tháng
Hồ Thị Thùy
#Trâu vàng 2021 ・
8 tháng
Trâu vàng của mẹ nay được 6 tháng 8 ngày cân nặng 9.1kg . Các dì ủn mông cho e nha 
1
1
Thích
 Chia sẻ
Mẹ bee
Trv quá
8 tháng
Hồ Thị Thùy
#Trâu vàng 2021 ・
9 tháng
Con chào các cô các dì , con nay 5 tháng rồi đó , sắp thanh niên rồi nên phải chịu khó học 
5
0
Thích
 Chia sẻ
Hồ Thị Thùy
#Trâu vàng 2021 ・
10 tháng
Trâu vàng của mẹ , cà chua 3 tháng 20 ngày 6,5kg 
7
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Hồ Thị Thùy
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng