Hoàng Thịnh
Hoàng Thịnh
#Trâu vàng 2021 ・
9 tháng
Bắp chào cô chú 
2
2
Thích
 Chia sẻ
Trung Quân 🍼🍼🍼
Mom rèn thành công chưa mon
9 tháng
Hoàng Thịnh
Cũng chung binh ngay 800ml
9 tháng
Hoàng Thịnh
#Trâu vàng 2021 ・
9 tháng
😜😜😜😜 
20
10
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Hoàng Thịnh
Mình nuôi theo ý mình ai nói gì kệ họ. Còn ko ỉa lên mồm họ.
9 tháng
Hà Giang
xin vía cân nặng cho bé nhà cô
9 tháng
Hoàng Thịnh
#Hội con dưới 1 tuổi ・
10 tháng
Các mom cho minh hỏi bé nha minh tư nhiên biến bu đưa binh sữa vo la le le ra ha các mom có cách nào chỉ minh với. Bé nha Minh dc 2 thang 5😌😌 
10
8
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Ánh Dương Đào
Bé bằng ngày với bé nhà m luôn, bé đang trong tuần sao wonder week nên vậy đây
1
10 tháng
Hoàng Thịnh
Mấy hôm trước bé nha minh bi 120ml 2...3h uống cu riết rồi xuống con 90ml qua may hôm sau con 60ml. Lo qua mom oi
10 tháng
Ánh Linh
Bé nhà m đang từ 150ml xuống còn 50ml nè mom. Sốt hết cả ruột
10 tháng
Giới thiệu
Hoàng Thịnh
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng