Gao Giang
#Lợn con 2019 ・
23 tháng
Bé săp 4 tháng mà ngày có hơn 500ml sưã quá ít phải không các m 
1
3
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Phong Nhi
Bé mình 6m+ cũg có tầm 500ml đổ lại nè. Quan trọng bé hấp thu thế nào thôi. Bé mình 6m+ 8kg5 nè
1
23 tháng
Dong Hung
Bé nha minh 18/01 mỗi lần 100-120 ngày 6 lần 4m dc 7,3kg
23 tháng
Giới thiệu
Gao Giang
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng