phuongdung13051996@gmail.com
phuongdung13051996@gmail.com
#Hổ vàng 2022 ・
17 tháng
Con e 3m23d mà vẫn chưa cứng cổ, bế hay bị nghiêng sang 1 bên. Có m nào có bé như vậy ko, e lọ bé bị lệch đều mất😢😢😢 
1
0
Thích
 Chia sẻ
phuongdung13051996@gmail.com
#Hổ vàng 2022 ・
17 tháng
Con e 3m23d mà cổ vẫn chưa cúng lắm, 
1
1
Thích
 Chia sẻ
Bé Sóc Thúi
Hơn 4m nè mom. Vẫn chưa cứng lắm ấy mom
1
17 tháng
Giới thiệu
phuongdung13051996@gmail.com
bong08022022
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng