Đoàn Thị Hồng
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
27 tháng
6m18d_8,9kg. 
2
0
Thích
 Chia sẻ
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
30 tháng
 
8
0
Thích
 Chia sẻ
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
31 tháng
Ben 🥰🥰 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
32 tháng
🥰🥰🥰🥰 
1
2
Thích
 Chia sẻ
Hoa Pham
Trộm vía quá. B ấy lúc sinh được mấy kg thế
32 tháng
32 tháng
Đoàn Thị Hồng
#Trâu vàng 2021 ・
32 tháng
Trâu đực 3/6 ạ. 
5
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Đoàn Thị Hồng
doanhong96
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng