Trần Thị Minh Hiếu
Trần Thị Minh Hiếu
#Chuột con 2020 ・
5 tháng
6m3d chưa ngồi đc. Rầu 
0
12
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Thao Phuong
Mình 9m mới ngồi đc nhé. Yên tâm, k sao đâu m
5 tháng
5 tháng
Lầy Trần Unicity
Bé mình 6m4d cũng chưa ngồi đc mà cũng chưa lật
5 tháng
Xem thêm bình luận
Lầy Trần Unicity
Trần Thị Minh Hiếu thấy cùng tháng với con mà bé ngta ngồi ghế ăn dặm luôn rồi..con mình v thấy lo lắm m
5 tháng
Trần Thị Minh Hiếu
Lầy Trần con e biết ngồi lâu r á. Hòi 3m20d nó ngồi đúng 1l tới 4m22 nó ngồi lần nữa là th luôn
5 tháng
Giới thiệu
Trần Thị Minh Hiếu
hanhpkux
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng