kimngan.lisa
kimngan.lisa
#Hội đang mang thai ・
10 tháng
Các mom có ai giống em không ? Để thấy mình k cô đơn 😅. Nay em được 38 tuần 5 ngày. Mà từ hồi 38 tuần em đã ra dịch màu nâu, có cơn gò nhẹ rồi đã đi khám nhưng chưa mở tí nào..đến nay vẫn còn rỉ rỉ ra dịch nâu...k biết có sao k ạ? 
3
16
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Nguyễn Quỳnh Giao
M cũng giống mình thấy ra dịch nâu nên đi khám nhưng chưa mở phân nào 😅
1
10 tháng
kimngan.lisa
Nghe các mom khác cũng vậy rồi cũng sinh. Nên mom yên tâm chú ý dấu hiệu như mình vậy...🤣
1
10 tháng
Mẹ Xoài
38w3 ngày nặng nề lắm r mà còn chưa thấy gì luôn nè m !~!
1
10 tháng
kimngan.lisa
Tại mình có báo rồi, đau rồi mà vẫn chưa mở..nên lo k biết canh để đi sinh làm sao...😉
10 tháng
Giới thiệu
kimngan.lisa
kimnganlk
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng