Mai Vy
#Hổ vàng 2022 ・
1 tháng
Đầy tháng xong đi khám cân được 4,6kg Sau đó 11 ngày cân tiếp được 5,3kg hú hồn 😀 Mỗi lần ăn sương sương 120ml lúc zui quá thì 170ml, nhiều khi Mẹ nó cũng kh hiểu sao bụng chứa được luôn đó.. trộm vía bú nhiều nhưng kh ọc sữa. Ti mẹ hoàn toàn. Nói chung thì cũng ngoan nhưng dạo gần đây hay cáu quá, cáu la lối um sùm luôn 🥲 
9
8
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Quynh Vy
Cách mấy tiếng bú z m. Bú nhiu thế. Mình 1th19 ngày. 1.30 đến 2h un 80 ml. Z nhiều hay ít các m
1 tháng
Ngọc Linh
Be nhà mình dạo này cũng cáu lắm
1 tháng
Giới thiệu
Mai Vy
maivy.
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng