Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
#Mèo vàng 2023 ・
4 tháng
Các mom cho em hỏi, bé nhà em bị nấm lưỡi thì dùng cái gì cho hết ạ. 
0
1
Thích
 Chia sẻ
Cơ Bắp
M mua nystatin đánh lưỡi cho con ,ngày 2 lần vào
4 tháng
Giới thiệu
Mỹ Hạnh
myhanh.cn
Dành cả thanh Xuân để chăm con
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng