Yến Nhi
#Hội đang mang thai ・
2 tháng
40w rùi mong lắm 1 cơn đau đẻ .... 😌 
3
3
Thích
 Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Phương Hằng
Chua có dấu hiệu hả m
2 tháng
Yến Nhi
Mấy nay hay đau âm ỉ bụng rùi ạ nhưng đau lúc lại hết
2 tháng
Thị Bé
Lên viện theo dõi bn ạ, mình cũng quá ngày, lên viện bsi vê ti kích thích cơn co 2-3 ngày sau là đẻ nè
2 tháng
Giới thiệu
Yến Nhi
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng